Login

Signup

Za dobre navike vrijedi:
što ranije u životu ih usvojimo, lakše i češće ih koristimo.

40% djece
po završetku osnovne škole ima problem nepravilne posture.

PAKETIĆ ZA ŽIVOT

Mi smo tim interdisciplinarnih stručnjaka i želimo djeci različitog uzrasta ponuditi dijagnostiku i podršku za razvoj dobrog zdravstvenog statusa uzimajući u obzir tri aspekta:

Diši na nos

razvoj čeljusti, zubiju, dišnih puteva i lica

Budi svoj

samopoštovanje i socijalne vještine

Hodaj bos

postura tijela i razvoj motoričkih sposobnosti

Prijavite se

Sljedeća grupa za inicijalno skeniranje

Datum: 09/24/2019
Lokacija: Petrinjska 38, Zagreb
09
Dana
14
Sati
10
Minuta
23
Sekundi
Usluge

U prvom susretu s djetetom dajemo sliku stanja vezana za sva tri aspekta DENTALNI-PSIHOLOŠKI-KINEZIOLOŠKI STATUS. Skeniranje zaokružujemo izvještajem i preporukama za daljnje aktivnosti, grupnog ili individualnog tipa.

Odnose sa djecom i roditeljima želimo graditi dugoročno te ćemo ponuditi razne aktivnosti nadogradnje već usvojenih vještina.